Kap- en bouwaanvragen

De VvE informeert de leden niet over de verleende bouw en kap vergunningen. Informatie over de door de gemeente verleende kap- en bouwaanvragen zijn op de site van de gemeente Den Bosch te vinden. Indien u wenst kunt u zich op de site van de gemeente aanmelden voor bijvoorbeeld de omgevings alert app. https://www.s-hertogenbosch.nl/bekendmakingen.html

 

 

Download hier de volgende documenten:

 

   
 
Kaarten  voor- en achtererfgebieden:  Fresia  Geranium  Hyacinth
 

1 tm 14

62 tm 72 93 tm 105
  15 tm 28 73 tm 83 106 tm 117
  29 tm 40 84 tm 92 118 tm 131
  41 tm 61     132 tm 140
          141 tm 150
         

151 tm 153

 

Anterieure overeenkomst
   
pdf.png Bestemmingsplan 't Soperse Bos.
   
pdf.png Bouwaanvraag  met toelichting
   
pdf.png Bomenlijst - herplantplicht
   
pdf.png Proces wijziging bestemmingsplan 't Soperse Bos
   
pdf.png Huishoudelijk reglement
   
pdf.png Kapaanvraag met toelichting
   
pdf.png Splitsingsakte vereniging van eigenaars woonwijk 't Soperse Bos te Vinkel
   
pdf.png Splitsingstekening woonwijk 't Soperse Bos
   
pdf.png Uitgangspunten bij bepaling voor- en achererfgebieden