Wie zijn we, wat doen we?

 

Wie zijn we, wat doen we?

In 2018 is begonnen met de bouw van ons buurthuis:  ’t Sopie.
Met een grote groep vrijwilligers is hiermee een plek gerealiseerd waar de bewoners van onze wijk terecht kunnen voor allerlei activiteiten.
Dit gebouw is fysiek eigendom van de VVE, maar voor het dagelijks reilen en zeilen is besloten een stichting in het leven te roepen.

 

De VvE stelt het gebouw ter beschikking aan Stichting buurthuis ’t Sopie.

Dat zijn wij dus !

 

Stichting buurthuis ’t Sopie houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken rondom dit gebouw, met de daarbij behorende nevenactiviteiten.
Onder deze stichting valt ook de buurtvereniging en de overgebleven werkzaamheden tot bevorderen van de leefbaarheid, het woongenot en de sociale contacten in de wijk.

 

De buurtvereniging heeft een aantal activiteiten die regelmatig plaatsvinden, zoals de
wekelijkse biljart en dart avonden en “boezem breien”. Verder is er elke laatste vrijdag van de maand een oudhollandse spelletjes avond en elke zondag van 14.30 uur t/m 17.30 uur is ’t Sopie open voor de “vrije inloop middag” onder het genot van een kopje koffie of een drankje tegen gereduceerde prijzen.

 

Verder wordt vanuit het bestuur van deze stichting de coördinatie van vrijwilligers geregeld, die zorgdragen voor een deel van het onderhoud van de wijk.

Het bestuur bestaat momenteel uit zes bestuursleden:

Voorzitter:    Ted Kaufmann
Penningmeester:  Hennie Stensen
Secretariaat:  Janneke van Dijk
Bestuurslid buurtvereniging /activiteiten:  Sonja de Looijer
Algemeen bestuurslid:  Martijn van Dijk
Algemeen bestuurslid:  Ton Hooijmans

 

Het contact met de bestuursleden gaat primair per e-mail, via info@sopersebos.nl
Van daaruit, worden de taken verdeeld over de juiste personen en zorgt de stichting dat alle binnengekomen vragen, opmerkingen of ideeën worden beantwoord en opgepakt.

Tevens is de stichting verantwoordelijk voor het onderhouden van de website www.sopersebos.nl

 

Er is op dit moment een wens voor input en meer betrokkenheid binnen de stichting, daarmee hopen we dat we met zijn allen een fijne samenleving blijven behouden op ’t Soperse Bos.