Over ons

Het Soperse Bos ligt ten zuiden van de A59 in de gemeente ’s Hertogenbosch. 

Wie zijn we, wat doen we?
Promotiefilm
Het werk van de Adviesraad uitgelegd

 

Ontstaansgeschiedenis:

Vinkeloord was van oorsprong een landgoed van 110 ha met een aantal pachtboerderijen. In 1970 is de recreatieve ontwikkeling van Vinkeloord op gang gekomen. Het huidige vrijetijdspark bestond aanvankelijk uit een summier uitgeruste camping van ca. 10 ha met een 1 ha grote zwemplas met strand- en ligweiden.

In 1971-1974 werden op een afgescheiden deel van het toenmalige vakantiepark Vinkeloord 154 recreatiebungalows gebouwd. Het recreatiepark Vinkeloord is door middel van routes, knopen en groenvoorzieningen gecompartimenteerd.

De aan de Fresia, Hyacinth en Geranium gesitueerde voormalige vakantiewoningen vormen daarbinnen ruimtelijk een zelfstandige eenheid sinds 2007, genaamd 't Soperse Bos.

In de huidige tijd zijn de vakantiewoningen geen vakantiewoningen meer,  maar woningen die nog steeds de natuurlijk uitstraling hebben maar door de legalisatie permanent bewoond.

’t Soperse Bos bestaat uit:

Fresia woningen.

In 1971 is bouwvergunning verleend voor 50 bungalows van het type Fresia. Zij zijn uitgevoerd als een zogenaamde A-framewoning, met aan de voor en achterzijde een pui. De rest is dak.  In de loop van de jaren zijn de meeste bungalows verbouwd, gerenoveerd en/of uitgebreid. De uitbreiding betreft veelal verlenging van de hoofdbouwmassa, aanbrengen dakkapellen, aanbrengen isolatie etc

 

Hyacinth en Geranium woningen.

In 1974 is bouwvergunning verleend voor 89 recreatiebungalows van een blokhutmodel, geheel van hout met zadeldak. In de loop van de jaren zijn ook deze bungalows veelal verbouwd en uitgebreid. De uitbreiding betreft het verlengen van de bouwmassa, het geheel opnieuw indelen, het plaatsen van dakkapellen op de beide dakvlakken over de gehele lengte en isoleren. 

 

In de loop van de jaren zijn de complexen uitgebreid. In het plangebied 't Soperse Bos zijn nu van het type Fresia 61 woningen en van de types Geranium en Hyacinth 93 woningen aanwezig. Hetgeen een totaal aantal woningen van 154 oplevert.

Tegenwoordig zijn we door de legalisatie een “gewone” woonwijk van de gemeente  ’s Hertogenbosch die zijn mooie, rustige en bosrijke karakter heeft behouden. In de toekomst willen we dat, door ons allen samen sterk te maken, ook graag behouden.