Bestuur VvE

Samenstelling Bestuur Vereniging van eigenaars woonwijk 't Soperse Bos

Update: 7 juli 2018

 

 

 Bestuur:    E-mail  Telefoon
 Bestuur Vb & t VvE diensten  Administratie / secretariaat  vve@vbtgroep.nl  073-6902696
 VvE Beheerder Anne-Will Haerkens  Beheerder  sopersebos@vbtgroep.nl  073-6902691
 Calamiteiten  Calamiteiten en aankomsten  aankomstvve@vbtgroep.nl  088-5454647
       
       
       
       
Adviesraad:   adviesraad@sopersebos.nl  

Frits de Vogel 

Dennis Louwet

Ad Wouters

Judith Zwaan

Ted Kauffman

 

 

    

 
       

 

     
Buurtvereniging   buurtvereniging@sopersebos.nl  
Vrijwilligers  

vrijwilligers@sopersebos.nl

 
Wergroep ZorgSaam  

zorgsaam@sopersebos.nl

 
       
       
       
       
   

 

 
       

VVE Woonwijk 't Soperse Bos te Vinkel

pa Postbus 412, 5600 AK te Eindhoven